Centrum Kultury oraz Usług Społecznych w Siemianicach gmina Słupsk

  • Pu = 7 710 mkw
  • Siemianicach gmina Słupsk
  • 2022
Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna „Centrum Kultury oraz Usług Społecznych w Siemianicach gmina Słupsk” jest naszym najnowszym projektem konkursowym. Układ urbanistyczny oraz architektura odnosi się do zaobserwowanych w wiejskim krajobrazie form zabudowy oraz ich kompozycji i wzajemnych relacji. Planowanym efektem jest wtopienie nowej zabudowy w otaczający pejzaż przy zachowaniu czytelności różnych funkcji w przestrzeni.