biblioteka

  • Pu = 2 498 mkw
  • Szczecin, Prawobrzeże
  • 2018 r.
Projekt wykonano w ramach konkursu na koncepcję urbanistyczno - architektoniczną filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzeżu. Idea koncepcji projektowej polegała na aranżacji przestrzeni publicznej, która wraz z budynkiem Biblioteki, będzie miejscem oryginalnym, ciekawym i stwarzającym możliwości podnoszące jakość życia okolicznym mieszkańcom w szerokim tych słów znaczeniu. Budynek Biblioteki zaprojektowano jako formę pięciu nieregularnych brył „nanizanych” na szklany prostopadłościan, który tworzy przeszklone pasy pomiędzy nimi, a także wystaje z obu stron poza ich obrys. Pasy te stanowią zasadnicze doświetlenie obiektu. W każdej bryle i na każdej kondygnacji umieszczono inny program użytkowo - funkcjonalny, a wspomniane przeszklenia czytelnie dzielą te strefy. Przed budynkiem, zaprojektowano wielofunkcyjny plac otoczony zróżnicowaną zielenią z elementami rekreacyjnymi oraz plenerowymi wystawami dzieł plastycznych. Celem odizolowania terenu od przylegających do niego ulic podniesiono niektóre narożniki obszaru zieleni, dzięki czemu lekko falująca linia jej styku z chodnikami przy zbiegu ulic powoduje naturalną, lecz formalną granicę zmiany funkcji. Po drugie zagłębiono budynek Biblioteki wraz z przylegającym do niego placem plenerowym od frontu oraz pasem terenu przeznaczonym na miejsce warsztatów plenerowych od tyłu. Zmniejszyło to wysokość bryły budynku z poziomu terenu ulic na tyle, że zostało zapewnione odpowiednie nasłonecznienie elewacji sąsiadującego budynku mieszkalnego. Dzięki temu zabiegowi odbiór projektowanego budynku Biblioteki (pomimo jego rzeczywistej wysokości) nie stanowi bariery wizualnej, współgra z terenem i jest wartością dodaną w istniejącej zabudowie.
Wizualizacje : http://malcherekstudio.pl