budynek
handlowo-usługowy

  • Pu = 1 625 mkw
  • Płoty
  • 2018 r.
Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z rozbudową budynku usługowego - dawnej restauracji „Słonko” - na budynek handlowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą. W wyniku planowanej inwestycji bryła w obrysie parteru zostanie wyprostowana i stanowić będzie rzut prostokąta. Dodatkowo inwestycja obejmuje zasypanie kondygnacji piwnicy z jednoczesnym obniżeniem poziomu parteru o 1,50 m, dzięki czemu poziom parteru dostępny będzie bezpośrednio z poziomu dróg bez konieczności wprowadzania schodów terenowych.