dom jednorodzinny
w Podgrodziu

  • Pz = 300 mkw
  • Podgrodzie
  • 2016 r.
Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę domu jednorodzinnego wraz z budynkiem inwentarskim przy poszanowaniu oryginalnego charakteru istniejącej zabudowy. W celu dostosowania budynków do potrzeb inwestora w domu jednorodzinnym został zmieniony funkcjonalny układ pomieszczeń, a w części dziennej wprowadzono duże przeszklenia zwiększające ilości światła słonecznego w tej strefie. Budynek inwentarski natomiast zaczął pełnić funkcję domku gościnnego. Obydwa obiekty zostały połączone nowoczesnym w formie łącznikiem w postaci ogrodu zimowego, który stał się miejscem wspólnych spotkań rodziny i gości.