filharmonia narodowa

  • Pu = 17 348 mkw
  • Wilno, Litwa
  • 2019 r.
Projekt opracowany na międzynarodowy konkurs na nową siedzibę Filharmonii Narodowej w Wilnie. Koncepcja budynku National Concert Hall “Tautos namai” stanowi obiekt jednocześnie wyróżniający się w panoramie Wilna, ale zarazem nie nachalny, stonowany i elegancki, stanowiący dopełnienie zabudowy oraz ważny element wzgórza. Głównym celem przy projektowaniu Concert Hall było dążenie do kompozycji z strukturą miasta, z układem dachów i licznym rozrzeźbieniem panoramy Wilna. W wyniku zastosowanych rozwiązań - koncepcji bryły zwartej obłożonej konstrukcją łuków osiągnięto efekt wielowarstwowego odbioru budynku. Budynek zmienia swoją charakterystykę w zależności od punktu odbioru, jest inny z daleka i z bliska. W panoramie Wilna nieznacznie się wyróżnia i wyodrębnia, zaś z bliska dostrzega się detal i warstwowość elewacji. Schemat ideowy projektowanego budynku Concert Hall nawiązuje do łuków i sklepień tak licznie widocznych w architekturze Wilna i jest on odwzorowany w projektowanej głównej konstrukcji budynku - przyporach zewnętrznych. Dodatkowo, ustawnie przypór w w modularnym układzie stanowi nawiązanie do rytmu w muzyce. Projektowana obudowa sal w postaci perforowanej blachy stanowi detal zaczerpnięty z folkloru i symboliki charakterystycznej dla obszaru. Główna sala koncertowa została zaprojektowana w kolorystyce czarno-białej co stanowi nawiązanie do umaszczenia bociana, który to jest symbolem narodowym Litwy. Zastosowany kolor złoty zaczerpnięty został z licznych, widocznych na różnych panoramach Wilna złotych kopułach, złotych detali w cerkwiach i synagogach oraz z jakże ważnego symbolu - korony Matki Boskiej Ostrobramskiej. Architektoniczna koncepcja budynku Concert Hall ma stanowić odzwierciedlenie zderzającej się w Wilnie cywilizacji wschodu i zachodu. Współpraca i wizualizacje : http://malcherekstudio.pl