Kompleks mieszkalno-usługowy

  • 1 Maja, Szczecin
  • 2019
Prezentowana forma zabudowy jest wynikiem przetworzenia, cechującego się wysoką gęstością zabudowy i zróżnicowaną architekturą, układu kwartałowego w nowy układ urbanistyczny z dobrym nasłonecznieniem i przewietrzaniem oraz dużą ilością zieleni i przestrzeni wspólnych. Zabudowa wznosi się na wysokość ponad 60 m.