Łasztownia
Nowe Serce Miasta

  • 280 ha
  • Szczecin
  • 2017 r.
Poprzez kompleksowe podejście do całości terenu oraz jego relacji z Lewo i Prawobrzeżem Szczecina zaprojektowano szyty na miarę potrzeb współczesnego miasta, różnorodny program architektoniczno - funkcjonalny, dzięki któremu stworzono unikalny obszar nowego serca miasta, tętniący życiem niezależnie od pory dnia czy roku. Łasztownia - nowe serce miasta, to plan na przyszłość i inwestycja na skalę Szczecina metropolitarnego, odważnego i idącego z duchem czasu, a także oczekiwań mieszkańców. Holistyczna i innowacyjna koncepcja projektowa zaprezentowana przez nasze biuro została nagrodzone wyróżnieniem w Międzynarodowym Konkursie Architektoniczno-Urbanistycznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.
Wizualizacje : http://malcherekstudio.pl