szkoła podstawowa
w Poznaniu

  • Pu = 3 616 mkw
  • Poznań
  • 2017 r.
Projektowany budynek jest wynikiem analizy potrzeb współczesnej szkoły podstawowej. Wszystkie klasy lekcyjne wyposażone są w indywidualne ustępy i magazynki na przybory naukowe, w zależności od potrzeb programowych istnieje możliwość łączenia każdych dwóch bloków klas w jedną salę zajęć. Prócz klas lekcyjnych w budynku zaprojektowano część sportową składającą się z basenu, sali gimnastycznej, siłowni oraz zespołów szatniowych, część administracyjną w skład, której wchodzą pokoje nauczycielskie, gabinety dyrekcji, pedagoga oraz sekretariat oraz części wspólne, na które składają się przestronne korytarze komunikacyjne zintegrowane z szatniami i z otwartymi przestrzeniami multifunkcyjnymi, mediateka, sala multimedialna oraz zielone dachy wyposażone w elementy małej architektury sprzyjającej grom, zabawom oraz wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Ponad to w parterze budynku znalazła się część fizjoterapeutyczna działająca niezależnie od placówki edukacyjnej ale korzystająca z zaplecza gimnastycznego po godzinach pracy szkoły. Bryła budynku odzwierciedla jego wewnętrzny układ funkcjonalny i nawiązuje do kreatywnych osobowości uczniów szkoły podstawowej.