Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie.

  • Powierzchnia terenu inwestycji = 26 600 mkw
  • Goleniów
  • 2022
Projekt powstał na zlecenie Gminy Goleniów i swoim zakresiem obejmuje: budowę nowego budynku dworca PKP/PKS wraz z siedzibą Straży MIejskiej w Goleniowie, budowę zadaszeń oraz zagospodarowanie terenu.